เครื่องมือตัดสายไฟฟ้าและเหล็กเส้น
สำหรับตัดสายไฟฟ้าและเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อยสำหรับงานก่อสร้าง

Hydraulic Cutting Wire

Hydraulic Cutting Steel Rod

Mechanical Cable Cutter

Mechanical Cable Strippers

Battery cutter 1

Battery Cable Cutters